De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie en Boerenbond steken siertelers hart onder de riem

maandag, 13 juli 2020

Gedeputeerden Tom Vandeput en Inge Moors hebben vorige vrijdag een werkbezoek gebracht aan Peters Belgian Outdoor Plants. De groothandelaar in plantgoed, groeide de afgelopen 50 jaar uit tot een referentie voor de Limburgse sierteelt. De sector kijkt vandaag op tegen een omzetverlies van meer dan 30 % als gevolg van de coronapandemie. De impact is het grootst bij de telers van azalea’s en snijbloemen, samen met bloeiende en groene kamerplanten. Ook telers van perk-, terras- en balkonplanten kenden moeilijke weken.

“De verplichte sluiting zorgde ervoor dat de verkoop dramatisch achteruitging en dat veel onverkocht plantgoed vernietigd moest worden. Met ons bezoek van vandaag proberen we deze telers een hart onder de riem te steken en de actuele steunmaatregelen met hen te bespreken”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. “Waar nodig kan de provincie dan bijkomend performante en gerichte acties nemen om de economische motor weer volop te laten draaien”, vult gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput aan.

Sector deelt al even in de klappen

Limburg telde in 2010 nog 38 bedrijven met sierteelt in openlucht. Dit aantal daalde tot 11 bedrijven in 2019. Het aantal boomkwekerijen daalde van 82 in 2010 naar 69 in 2019.

De boomkwekerij vormt het belangrijkste segment en juist die heeft het bijzonder moeilijk. De oorzaak is een combinatie van factoren in de vraag, overheidsbesparingen op openbaar groen, tendens naar minder grote tuinen en haperende export. Bovendien ondervindt die export - als gevolg van de verspreiding van het coronavirus in Europa – veel hinder. Heel wat bestellingen vanuit Frankrijk (op jaarbasis goed voor meer dan 229 miljoen euro) en Italië werden geannuleerd. Het omzetverlies wordt als gevolg van de pandemie geschat op 135 miljoen euro.

Herstelmaatregelen op alle niveaus

Om de schade enigszins te beperken, werden de siertelers vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en kregen ze uitstel van andere bedrijfslasten. Ook keurde de Vlaamse Regering vorige maand een noodfonds van 35 miljoen euro voor de land- en tuinbouw goed. Hiervan is 25 miljoen voorzien voor de sierteeltsector. Het grootste deel van het budget is bestemd voor het vergoeden van planten die niet tijdig verkocht konden worden en waarvan de marktwaarde volledig verloren is gegaan.

“Met onze bedrijfsbezoeken peilen we naar de manier waarop de telers met de sluiting zijn omgegaan, hoe ze naar de toekomst kijken en op welke wijze ze anticiperen op de veranderde consumentenmarkt. Vanuit ons actieprogramma SALKturbo kunnen we dan antwoorden formuleren op de economische noden van onze ondernemers”, aldus gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.

“Net voor het uitbreken van de crisis werd het Limburgse Agro Platform opgestart om, inspelend op SALKturbo en specifiek voor de Limburgse agro(industrie), de Limburgse land- en tuinbouw voor te bereiden op toekomstige uitdagingen”, vult gedeputeerde van Landbouw Inge Moors aan. “Eén van de speerpunten daarin zal zijn de technologische omslag voor de land- en tuinbouw sector in combinatie met het veranderende klimaat.“

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Aan het woord Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie
Vandaag zijn we op bezoek bij dit mooie sierteeltbedrijf in Limburg, samen met Boerenbond Limburg. We doen dat in het kader van een groot   bedrijven bezoek om zo de vinger aan de pols te hebben bij ondernemend Limburg. En ook te weten eigenlijk wat zijn de tendensen op middellange en op lange termijn?  We zijn nog aan het werk binnen het beleidsveld economie aan het SALK Turbo Plan in Limburg, dat toen met diverse stakeholders.  Ook op vlak van landbouw willen we heel   wat initiatieven rond innovatie, product, evolutie meegeven en ook horen op welke manier de bedrijfsleiders er vandaag al mee actief zijn.  

Aan het woord Peter Bruggen, provinciaal secretaris Boerenbond Limburg
De land- en tuinbouwsector heeft ook hier in Limburg zwaar te lijden gehad onder de Corona crisis. We hebben gelukkig wat steun gehad van de   overheid om maatregelen te krijgen die ons helpen ondersteunen. Maar het is toch chapeau naar alle land- en   tuinbouwers toe dat we recht zijn blijven staan in deze hele moeilijke periode. We zijn nu bezig met een relanceplan, wat vandaag ook al is voorgesteld, hier samen aan de deputatie omtrent de sierteelt.  Maar dat hebben we ook voor gans de land en tuinbouwsector.  

Aan het woord Inge Moors, gedeputeerde van Land- en Tuinbouw
Met het Limburgs Agro Platform wordt gekeken naar de uitdagingen van de land- en tuinbouwsector in de toekomst en spelen we specifiek in het kader van SALK Turbo.  Eén van de belangrijke speerpunten daarbij zal de technologische omslag zijn gecombineerd met het veranderend klimaat.  

Aan het woord Leon Peters, bedrijfsleider Heyeveld
Wij hebben heel veel vertrouwen in de toekomst. We hebben het heel moeilijk gehad. We zaten heel diep, maar we proberen de juiste beslissingen te nemen. Ook naar het oog van onze werknemers, omdat we op een zo efficiënt mogelijk en gezonde manier te kunnen blijven doorwerken. En we zijn hun daar ontzettend dankbaar voor.    

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.