De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Doelstelling 2

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionale beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen.

Het Doelstelling 2-programma is bedoeld om een impuls te geven aan economische groei in de regio en een bijdrage te leveren aan de Europa 2020-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei.

Toepassingsgebied

Vlaanderen is volledig erkend als programmagebied.

Doelstelling 2-projecten kunnen in volgende prioriteiten worden goedgekeurd:

  • stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • versterken van het concurrentievermogen van kmo's
  • bevorderen van overgang naar koolstofarme economie
  • bevorderen van duurzame grootstedelijke ontwikkeling

Het Operationeel Programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 is net als de programmabrochure terug te vinden op de website van het Agentschap Ondernemen.

Oproepen

Momenteel staan er drie oproepen open binnen het EFRO Vlaanderen programma. Samen zijn ze goed voor 5,5 miljoen euro.

1.     Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren (2 miljoen euro) – Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Deze oproep beoogt speerpuntclusters als begunstigde(n). Voor deze speerpuntclusters geldt dat ze voor een voor Vlaanderen strategisch domein, in een samenwerkingsverband tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid (triple helix), een ambitieuze lange termijnstrategie en competitiviteitsprogramma ontwikkelen en uitvoeren.

2.     Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers (2,5 miljoen euro)

Acties in deze doelstelling zijn er op gericht overheden beter bewust te maken van de zowel positieve als negatieve impact die ze kunnen hebben op het ondernemerschap, en hen te ondersteunen om in functie hiervan hun werking te optimaliseren. De bewustmaking moet resulteren in een betere dienstverlening, en dus een verhoging van de positieve impact die overheden hebben op het ondernemerschap. Ook concrete acties van overheden om, binnen hun bevoegdheid en taken, het ondernemerschap in hun werkingsgebied te stimuleren komen in aanmerking.

3.     Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering (1 miljoen euro)  - Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

De oproep beoogt de creatie en uitvoering van afgestemde strategieën voor de internationalisering van het Vlaamse innovatieve economische ecosysteem met een sterke betrokkenheid van overheidsactoren, middenveldorganisaties, kmo’s, etc. Dit moet zorgen voor impactvolle acties die de concurrentiepositie van Vlaanderen in de wereld versterken.

Projectvoorstellen kunnen tot uiterlijk donderdag 27 juni 2019 worden ingediend via het e-loket. Projectvoorstellen moeten vooraf aangemeld worden. Dit kan door een omschrijving van het project (partners, activiteiten, budget – max. 2 A4’s) over te maken aan de EFRO-Managementautoriteit. De vooraanmelding moet ten laatste vrijdag 26 april 2019 aan de Managementautoriteit worden bezorgd.

Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

Voor vragen en begeleiding kan je beroep doen op het provinciaal contactpunt (robert.daniels@limburg.be of telefonisch 011/23.74.32).

Nieuws

woensdag, 02 oktober 2019
Projectpartners LogistiekLerenZonderGrenzen met o.a. Ben Lambrechts, Hogeschool PXL - Tom Vandeput, gedeputeerde en Kris Claes, Voka Limburg
De logistiek in Nederlands- en Belgisch-Limburg boomt. De groei van de sector wordt echter geremd door een gebrek aan logistieke medewerkers. Dit geldt niet alleen voor de uitvoerende profielen zoals...
maandag, 23 september 2019
De provincie zet een samenwerking op met het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) om Europa dichter bij de Limburger te brengen. VLEVA schakelt hiervoor vanaf volgende maand een projectcoördinator...
woensdag, 10 juli 2019
voorstelling Expat Center Limburg bij POM Limburg
Met een hoge levenskwaliteit, uitstekende carrièremogelijkheden en een optimale geografische ligging binnen de kennisdriehoek Eindhoven, Aken en Leuven, heeft Limburg heel wat potentieel om...