De Hoge Gezondheidsraad heeft recent een nieuw advies uitgebracht in verband met de problematiek van het cytomegalovirus bij zwangere vrouwen. Op basis van dit advies sturen externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hun beleid inzake moederschapsbescherming en het risico op CMV bij.

Alle werkneemsters in de gezins- en groepsopvang van baby's en peuters en schoolgaande kinderen waarbij het risico op CMV een werkelijk risico is omwille van het contact met kinderen, en dan voornamelijk kinderen tot 6 jaar, preventief verwijderd uit dit risico, en dit, in tegenstelling tot voorheen, ongeacht hun antistoftiter voor CMV.

Voor meer informatie wend je je best tot de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waar je bij aangesloten bent.

Zelfstandige ondernemers in de kinderopvang vallen niet onder deze verplichting aangezien ze geen werknemer zijn en wenden zich best tot hun arts voor advies.