De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Jacque van Outryve, Inge Moors, Frank Smeets, Hilde Vandendriessche, Martin Willems, Jos Fagard, Paul Martens

PIBO campus vzw al 20 jaar hét aanspreekpunt voor akkerbouwers

donderdag, 07 december 2017

PIBO campus vzw is dé Limburgse onderzoeksreferentie voor de akkerbouw. En dat al 20 jaar lang. De provincie Limburg en de campus hebben daarom op 30 november 2017 het 20-jarig bestaan van het praktijkcentrum in de verf gezet. Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en voorzitter van vzw PIBO campus: “Via demonstratief onderzoek worden nieuwe teelten, innovatieve veldbewerkingen en productietechnieken in de Limburgse akkerbouw geïntroduceerd. Op die manier wordt al 20 jaar een bijdrage geleverd aan een duurzame en economisch leefbare land- en tuinbouw in onze provincie.”  

Verbonden aan Provinciale Landbouwschool  

De kiem van het onderzoeks- en proefcentrum ligt bij de Provinciale Landbouwschool Zuid-Limburg te Tongeren, het latere PIBO, waar sinds 1970 jongeren agrarische vorming krijgen om vlot de stap naar de professionele landbouw te kunnen zetten. Meteen na de oprichting heeft de provinciale landbouwschool demonstratievelden aangelegd zodat de schoolse kennis ook in de praktijk kon worden getoond. Gedeputeerde Inge Moors: “Hiervoor heeft de provincie indertijd de nodige gronden aangekocht. Omwille van deze exponentiële groei en de noodzaak tot professionalisering en specialisering is in 1997 de proefveldwerking verzelfstandigd in de vzw PIBO-Campus.”  

Innovatieve, duurzame en economisch sterke landbouw  

Doorheen de jaren zijn honderden praktijkproeven aangelegd. Daarbij was er steeds aandacht voor rassenonderzoek, onderzoek naar teeltoptimalisatie, verdere verduurzaming van de landbouw, bio-landbouw, onderzoek naar nieuwe teelten en onderzoek naar de toepassing inzake nieuwe regelgeving zoals o.m. erosie. Naast de diversificatie in teelten en proeven zijn ook proefvelden met minder voor de hand liggende teelten zoals zonnebloemen, kruiden, Miscanthus en soja de voorbije twee decennia aangelegd.  
Coördinator Martine Peumans: “Het gaat ons niet alleen over de rassenkeuze in de verschillende teelten, maar ook om het verduurzamen van deze productie met respect voor het milieu en de plattelandsomgeving. De technologische vooruitgang en de steeds verder gaande digitalisering van onze landbouwproductie zijn andere thema’s die in de proefveldwerking van PIBO-campus aan bod komen.” De campus vervult verder ook een belangrijke rol in de naschoolse vorming om het kennisniveau bij de Limburgse akkerbouwers te verbeteren. Onder meer door veld-demo’s, telersvergaderingen en waarschuwingsberichten wordt het kennisniveau bij de Limburgse akkerbouwers verbeterd. Daarmee kunnen ze verder innoveren en hun productie verduurzamen.  

Steun vanuit het provinciaal landbouwbeleid

Net als de twee andere Limburgse praktijkcentra - pcfruit voor de fruitteelt, Proefcentrum voor de Landbouw voor de veehouderij en voedergewassen – krijgt PIBO Campus vzw daarbij de steun vanuit het provinciaal landbouwbeleid. Dit vertaalt zich in een sterke bestuurlijke samenwerking maar ook in logistieke en financiële ondersteuning. De ondersteuning verloopt ook door vzw PIBO-campus in contact te brengen met buitenlandse onderzoekscentra en landbouwactoren zodat kennis en onderzoek van buiten de provinciegrenzen voor de Limburgse land- en tuinbouwers beschikbaar wordt.   “Met dit alles trachten we Limburgse landbouwers in de dagelijkse bedrijfsvoering te versterken. De onderzoeksthema’s komen dan ook veelal vanuit de praktijk en op vraag van de landbouwers zelf. Op die manier vinden de onderzoeksresultaten ook veel gemakkelijker de weg terug naar de sector en is het onderzoek haast direct toepasbaar in het landbouwbedrijf,” besluit gedeputeerde Inge Moors.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.