Aansluitend bij de Vlaamse en nationale hitteplannen, stelde de stad Halen in 2018 een lokaal warmteplan op. Onder de opgenomen maatregelen vallen onder meer het verspreiden van informatie tijdens de waakzaamheidsfase. Hierbij worden kwetsbare doelgroepen apart aangesproken via de meest aangewezen kanalen. Tijdens de waarschuwingsfase wordt kraantjeswater ter beschikking gesteld in openbare gebouwen en worden de kerken opengesteld.

Ouderen en chronisch zieken krijgen extra aandacht van het OCMW bij hitte, terwijl kinderopvang, scholen, speelpleinwerking en jeugdverenigingen zorgen dat kinderen voldoende afkoeling krijgen, ingesmeerd zijn en water ter beschikking hebben.

Mensen die zware inspanningen leveren, zoals arbeiders van de technische diensten, krijgen aangepaste uren, meer pauzes en gratis water.

Meer informatie vind je op www.warmedagen.be.