De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Woonacademie

Vragen en antwoorden

Op deze vragen over mobiele woonunits zoeken jullie een antwoord.

Bouwtechnische vragen

Nutsvoorzieningen

 • Moeten er aparte installaties gebeuren voor de nutsvoorzieningen?
 • Is een aparte teller nodig?
 • Wat gebeurt er met de droogweerafvoer en de regenweerafvoer die afkomstig zijn van de unit?

Is een woonunit enkel kant en klaar verkrijgbaar?

 • Jullie verwijzen steeds naar kant en klaar modules. Zijn er ook modules op de markt die ter plaatse worden geassembleerd, wanneer het niet mogelijk is om unit kant en klaar aan te leveren?
 • Kun je ons een voorbeeld van die Cocon unit tonen?

EPB

 • +40 m² is met architect, is dat dan ook EPB plichtig?
 • Aangezien de units voor bewoning gebruikt worden moeten ze voldoen aan de EPB regelgeving. Voldoen die units hieraan ?
 • Indien er een nieuwe vergunning gevraagd wordt, hoe ga je dan om met de EPB regelgeving die inmiddels dan wellicht verstrengd zal zijn ? De units zullen immers niet eenvoudig aan te passen zijn.

Duurzaam gebruik

 • Als de mobiele units na max 10 jaar weg moeten, dan moet daar toch ook een afzet voor zijn? Loopt dat via een particuliere 2de handsmarkt, of zorgen de leveranciers daar ook voor?
 • Hoe duurzaam zijn deze mobiele units? Wat gebeurt er als de unit niet meer nodig is? Kunnen zij hergebruikt worden?

Functioneel gebruik van een mobiele woonunit

 • Kan er tijdens een bouwperiode of verbouwperiode tijdelijk in een mobiele unit gewoond worden?
 • Zijn er al gemeenten die een kader hebben uitgewerkt voor mobiele units met een andere bestemming dan zorg? Kunnen deze ook gedeeld worden?
 • Waarom enkel zorgunits?
 • Laat Hasselt geen enkele andere functie toe dan zorg?

Doelgroepen

 • Voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek kan een mobiele woonunit een trainingshuis zijn om later in het "normale" circuit in te stappen. Kan de beperking van een mobiele woonunit voor bejaarden en gehandicapten opgeheven en uitgebreid worden? De psychiatrie zou er wel bij varen.
 • Waarom worden woonunits enkel gekoppeld aan zorg? 35 % van de bevolking is alleenstaande, op zoek naar betaalbaar wonen!
 • Moet er een familiale relatie zijn tussen de bewoners van de vaste en de mobiele woning?

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid van de unit als woning

 • Even abstractie makende van het mobiele karakter: Is er een prijsvoordeel t.o.v. klassiek bouwen? Over welk percentage van kostenbesparing spreken we?

Financiële impact voor de bewoner van een zorgunit

 • Apart huisnummer zoals bij zorgwonen met Z-nummer?
 • Volgens art. 4.1.1.18° VCRO is een tijdelijke zorgunit niet mogelijk en kan enkel zorgwonen volgens deze definitie.
  Wat zijn de gevolgen hiervan voor diegene welke een tijdelijke zorgunit vergund hebben gekregen?
  Krijgen zij hun toelagen, ook al wonen zij niet in een échte zorgwoning zoals omschreven in voornoemd artikel? Of worden zij beschouwd als één gezin en worden een aantal tegemoetkomingen verlaagd tot deze van samenwonend?

Beleid/Regelgeving

Drempels?

 • Welke regelgevende drempels/belemmeringen worden er op dit moment ondervonden om ze breed uit te rollen?
 • Op welk beleidsniveau bevinden de grootste drempels zich?
 • Een firma uit Limburg (dacht Skillpod) heeft dit alternatief reeds een 8-tal jaren geleden voorgesteld. Langzaam zijn die uit het nieuws geraakt. Waarom geen toelatingen? Te duur? Voor de zorg kan dit een verrijking zijn waardoor "kwetsbare" mensen doch dicht bij de familie kunnen blijven.

Voorwaarden?

 • Kan een vergunning verleend worden in een verkaveling jonger dan 15 jaar, wanneer dit tegenstrijdig is met de verkavelingsvoorwaarden?
 • Mag er een mobiele unit voorzien worden in zonevreemd gebied?
 • Worden woonwagens ook beschouwd als mobiele units?
 • Moeten het wel mobiele units zijn? Waarom niet een tijdelijke zorgunit toelaten in een losstaand bijgebouw (bv. garage) dat omgebouwd wordt? Is immers ook ruimte-efficiënt.
 • Zijn meerdere units op 1 grond, geclusterd en gestapeld mogelijk binnen dit kader?
  Maakt een instantie daarvan een probleem?
 • Indien de unit < 40 m², is er dan ook een vergunning nodig? Indien bv. gebruikt als thuiskantoor?
 • Wat met moeilijk bereikbare percelen/achtertuinen?
 • Wat als de zorg nog nodig is na die 10 jaar? Bv. voor een mindervalide zoon/of dochter?
 • Wat met het parkeergegeven? Eveneens aanpassing parkeerverordening?

Handhaving

 • Hoe kun je de tijdelijkheid van een unit garanderen? Stel dat de ene functie van een woonunit (zorg voor ouderen) overgaat naar een andere functie (extra kamer voor kinderen die nog thuis wonen).
 • Het tijdelijke gaat bij de Vlaming na de vastgestelde periode meestal automatisch over naar een permanente situatie. Handhaving is dan belangrijk maar zeer moeilijk. Hoe wordt dit bekeken?
 • Er wordt enkel van een tijdelijke oplossing gesproken. Is er een maximum termijn (jaren) dat een tijdelijke unit in de tuin mag staan?
 • Wat als men al van tevoren weet dat men eigenlijk permanent in zo'n unit wil wonen? Eventueel zelfs met meerdere units/gezinnen?
 • Mag daar een mobiele woonunit geplaatst worden naast een woning waar een onbebouwd perceel (eigendom) beschikbaar is?

Herbekijk het webinar van 12 juni 2020
Webinar
Webinar

Nieuws

woensdag, 08 juli 2020
Woonacademie
Vrijdag 3 juli vond het tweede webinar van de Woonacademie plaats met als thema “Wooncoöperatie: een model tussen huren en kopen. Een model van betaalbaar wonen?”. Dit Webinar werd georganiseerd...
dinsdag, 16 juni 2020
Woonacademie
Vrijdag 12 juni vond het eerste webinar van de Woonacademie plaats met als thema “Mobiele woonunits in de tuin”. Dat er een groot draagvlak voor mobiele woonunits is, bewezen de meer dan 180 deelnemers die...
woensdag, 20 mei 2020
Overzichtskaart stroomgebieden met captatieverbod in Limburg vanaf 21 mei 2020
Na een natte periode met overvloedig veel regen in februari en begin maart, is het nu al een hele tijd aanhoudend droog. Voor een aantal waterlopen is de situatie vandaag zelfs al vergelijkbaar met...