De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Lesgever spreekt voor groep deelnemers

Provincie ondersteunt vrijwilligers en coördinatoren Limburgse Mindermobielencentrales

woensdag, 03 april 2019

MAV Limburg

Via de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer (MAV Limburg) organiseert het provinciebestuur dagelijks ritten voor personen met een mobiliteitsbeperking die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. MAV Limburg werkt hiervoor samen met haar netwerk van professionele vervoerders gespecialiseerd in aangepast vervoer.

Daarnaast onderhoudt MAV Limburg ook nauwe contacten met de lokale Mindermobielencentrales (MMC); een mobiliteitsdienstverlening die op gemeentelijk vlak wordt georganiseerd. Beide organisaties werken immers rond hetzelfde doel: mobiliteitsoplossingen aanbieden voor specifieke doelgroepen. Daar waar MAV Limburg zich vooral richt op personen met een (mobiliteits-)beperking, focussen de Limburgse MMC’s zich voornamelijk op senioren of mensen met een lager inkomen.

Lees meer over MAV Limburg.

Versterkte samenwerking

Om de samenwerking te versterken, startte MAV Limburg een aantal jaren geleden met de uitbouw van een lerend netwerk, specifiek voor de Limburgse MMC’s. Het netwerk richt zich zowel naar de coördinatoren als naar de vrijwillige chauffeurs van de MMC’s. Een aspect van dit lerend netwerk is specifieke vormingen aanbieden. De aangeboden vormingen zijn steeds interactief en volledig op maat van de deelnemers. De chauffeurs en coördinatoren kiezen zelf de thema’s waarover zij een gratis vorming willen volgen. Afgelopen maand vond alvast de eerste vormingsbijeenkomst van dit werkjaar plaats in het provinciehuis.

28 vrijwilligers volgen vorming “Workshop veilig verkeer – rij vaardig”

De eerste vorming voor de chauffeurs, “Workshop veilig verkeer – rij vaardig” van VSV, vond plaats op 5 maart. Het verkeer en de bijhorende risico’s evolueren razendsnel en als bestuurder is het niet altijd gemakkelijk om daarmee om te gaan. Deze vorming speelde daarop in en belichtte verschillende facetten van rijvaardigheid.

In totaal namen 28 MMC-vrijwilligers deel aan de vorming. De aanwezigen keerden voldaan naar huis met allerhande tips omtrent veilig autorijden en dat onder alle omstandigheden.

18 MMC-coördinatoren volgen vorming “Vergader- en evaluatietechnieken”

De MMC-coördinatoren werden twee weken later, op 19 maart, uitgenodigd. Zij kregen een vorming over vergader- en evaluatietechnieken, verzorgd door Vormingplus Limburg. Vergaderen met vrijwilligers vergt een immers specifieke aanpak. De coördinatoren verkenden de vergadertechnieken en -vormen die passen bij hun eigen vrijwilligersgroep. Daarbij ging er extra aandacht naar evaluatievormen en het efficiënt leiden van een vergadering.

18 verantwoordelijken namen deel aan deze interactieve vorming die traditiegetrouw werd aangevuld met een inhoudelijk netwerkmoment. Dat moment biedt de coördinatoren de kans om naast de vorming ook dagelijkse thema’s te bespreken en eigen vragen, voorstellen en cases in groep te behandelen. Een leerrijke en zinvolle middag…

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.