De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Provincie start met POHL om àlle actoren milieuhandhaving en handhaving ruimtelijke ordening bijeen te brengen

vrijdag, 23 november 2018

De provincie Limburg startte een nieuw initiatief provincie Limburg, POHL (Provinciaal Overleg Handhaving Limburg). Deze bijeenkomst voor alle handhavers milieu en ruimtelijke ordening moet leiden tot meer en betere samenwerking.

Op initiatief van provincie Limburg en gedeputeerde Ludwig Vandenhove, worden op 23 november 2018 voor de eerste keer alle Limburgse actoren samengebracht die bezig zijn met milieuhandhaving en handhaving van ruimtelijke ordening. Die actoren zijn politiemensen, ambtenaren milieu en ruimtelijke ordening en het parket van Limburg.

Om tot een goede handhaving te komen zijn twee aspecten belangrijk: enerzijds een goede inhoudelijke kennis van de betreffende wetgeving én anderzijds een goede kennis van de mogelijkheden voor afhandeling van vastgestelde overtredingen en ervaring in het afhandelen zelf.

In de praktijk zit de expertise vaak verspreid bij verschillende actoren: milieuambtenaren en stedenbouwkundige ambtenaren (nu omgevingsambtenaren genoemd) hebben een zeer goed inhoudelijke kennis van de wetgeving waarrond zij werken, maar zij hebben vaak niet de tijd om de nodige ervaring op te doen om vastgestelde inbreuken of misdrijven vlot af te handelen.
Bij politiemensen is het net andersom: zij zijn absoluut bedreven in het opstellen van pv’s, maar het is begrijpelijk dat zij inhoudelijk niet van elke vorm van wetgeving in detail op de hoogte kunnen zijn.

De oplossing? Samenwerken!

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “We moeten zorgen dat de mensen die bezig zijn met de handhaving van milieuaspecten en ruimtelijke ordening elkaar en elkaars werking beter leren kennen en hen de kans geven om kennis en ervaring uit te wisselen. Op die manier zullen zij elkaar op terrein ook makkelijker gaan opzoeken om zo samen te werken om overtredingen correct en grondig aan te pakken. We mogen immers geenszins het beeld geven aan burgers of bedrijven dat bepaalde overtredingen ongestraft zouden blijven.”

Vanaf nu brengen we dus twee keer per jaar alle verschillende actoren samen in het Provinciaal Overleg Handhaving Limburg, kortweg POHL.

Richtlijnen parket Limburg

Ook over de manier waarop het parket van Limburg dossiers afhandelt zijn niet alle handhavers goed op de hoogte. Welke prioriteiten worden gesteld? Hoe wordt teruggekoppeld over de afhandeling van dossiers? Daarom zal een van de parketmagistraten van Limburg op elke bijeenkomst een toelichting geven over het beleid van het parket rond een specifiek thema.

Op 23 november worden de ambtenaren en politiemensen van regio Oost-Limburg verwacht in Greenville in Houthalen, op 12 december is het de beurt aan regio West-Limburg.

Bouw mee aan limburg.be

Nieuws

woensdag, 10 april 2019
Bouw mee aan Limburg.be van morgen
Afgelopen zomer en de voorbije weken liepen er verschillende online oefeningen om in kaart te brengen waarvoor bezoekers onze websites gebruiken en hoe ze de taken groeperen. Met het eindresultaat van...