De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Confederatie Bouw Limburg, provincie Limburg, stad Hasselt en POM Limburg en 26 Limburgse bouwbedrijven zetten in op innovatief tewerkstellingsproject "LIMBIM"

Op de Bouwcampus in Diepenbeek is vandaag LIMBIM vzw boven het doopvont gehouden. LIMBIM vzw is de eerste spinoff van de Construction Academy waar we de transformatie van de bouw in de praktijk proeven. De vzw groepeert 26 Limburgse bedrijven uit de bouwsector om het project "Limburgse Pool voor BIM-professionals" in goede banen te leiden. Dit innovatief tewerkstellingsproject moet de digitale (r)evolutie in de Limburgse bouw versnellen en de concurrentiekracht van Limburgse bouwbedrijven versterken. Dankzij de middelen van de provincie Limburg, stad Hasselt en POM Limburg werd er circa 500.000 euro voor het project op tafel gelegd.

Bouwproces beter beheersen met BIM

Building information modelling (BIM) maakt het mogelijk om data door middel van 3D digitale bouwmodellen gestructureerd ter beschikking te stellen van verschillende bouwpartners waardoor het hele bouwproces beter kan worden beheerst. Het is dé sleutel in de digitale revolutie van de bouwsector.

“BIMming is de toekomst”, vertelt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder en directeur Confederatie Bouw Limburg. “BIM is dé oplossing voor integraal gebouwenbeheer en kan ingezet worden als multidisciplinair opleidingsinstrument. Mits goed geïmplementeerd heeft BIM legio voordelen: de bouwtijd wordt versneld, het aantal ontwerpfouten en de bouwkosten worden gereduceerd, er kan beter gecommuniceerd worden naar de opdrachtgever, enz. Digitaal versnellen binnen de bouwsector is noodzakelijk: aanbestedingen vragen gradueel meer BIM-gebruik en het niet-integreren van technologische innovaties leidt op termijn tot een concurrentiehandicap voor onze ondernemingen.”

Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg: “Door de  innovatieve verschuiving naar een meer technische en digitale aanpak om de efficiëntie te verbeteren is de bouwsector vandaag uitgegroeid tot een voorbeeldsector voor Limburg. Het vinden van de juiste werkkrachten staat die transitie voor een stuk in de weg en belemmert verdere groei. Van oudsher mikt de bouw op mensen met een specifieke kennis van zaken, maar door nieuwe methodieken van werken zoals het opmaken en uitwisselen van digitale bouwmodellen komt daar nu ook een groeiende nood aan andere profielen bij. Vooral de vraag naar BIM profielen die deeltijds of flexibel kunnen worden ingezet, is groot. Om dit acute knelpunt te verhelpen moeten we aantrekkelijke formules bedenken en durven kijken naar mensen met potentieel. Ik denk dan bijvoorbeeld aan digital native schoolverlaters en werklozen met bouwervaring en interesse in BIM. Met de juiste technische bagage kunnen we hen laten instromen in openstaande jobs.”

Oprichting LIMBIM vzw

De oprichting van LIMBIM vzw heeft als doel om werknemers oftewel de BIMMERS tewerk te stellen om behoeften van de participerende werkgevers in te vullen.

“Het LIMBIM-project verbindt vraag en aanbod door kant-en-klare opleidingsformules te ontwikkelen en de opgeleide BIM-professionals door middel van een sharingmodel te detacheren naar Limburgse bouwbedrijven. Er wordt als het ware een pool gecreëerd voor BIM-professionals, die op projectbasis worden ingezet,” verduidelijkt Chris Slaets.

Concreet zal LIMBIM vzw BIMmers aanwerven en die ter beschikking stellen van haar leden. Voor de BIMMERS zelf, zal LIMBIM de enige werkgever zijn. Democo, Grizaco, Habenu-van de Kreeke, Hoogmartens wegenbouw, Houben, HVC architecten, Imtech, Jaraco, Ondernemingen Swennen, Reynders, Strabag Belgium, Vandebos Algemene Bouwonderneming, Algemene Onderneming Driesen, BAM Track, Belemco, Bisar Business Architecture, Bouwbedrijf Dethier, Bouwonderneming Haex, Bouwwerken Albert Janssen, Building Group Jansen, CKS, Cooltech, Cordeel, Vanderstraeten en Willemen Construct NV participeren in de Limburgse Pool LIMBIM vzw.

“De geïntegreerde aanpak zorgt voor een win-win systeem waarmee we én Limburgse werkzoekenden verder activeren richting een toekomstgerichte job én de bouwsector helpen zich verder te ontwikkelen. De deputatie gelooft hier sterk in en trekt hier 120.000 euro voor uit. Vanuit POM Limburg voegen we daar nog eens 100.000 euro aan toe”, aldus gedeputeerde en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput. “Het bundelen van krachten zal ook hier op termijn zijn vruchten afwerpen. Dat was eerder ook geval voor de Construction Academy, dat met steun van de provincie Limburg, het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) de Limburgse bouw verder op de kaart gezet heeft.”

“De eenjarige werking van de Bouwcampus heeft geresulteerd in 42 leertrajecten en 18 werkgroepen en kwamen er al meer dan 15.000 bezoekers over de vloer. De Construction Academy en bij uitbreiding de Bouwcampus zijn dan ook op zeer korte tijd uitgegroeid tot een ontmoetingsplek tussen bouwbedrijven, architecten, studiebureaus, én een broeikas waar innovatie en bedrijven samensmelten. De Confederatie Bouw Limburg heeft hiermee de wind in de zeilen om concrete innovatieve trajecten te realiseren, voor én met de bouwbedrijven en de sector verder te helpen transformeren.” besluit Chris Slaets.