De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Provincie Limburg realiseert nieuwe vispassage aan Motmolen in Bilzen

donderdag, 14 november 2019

Nieuwe vispassage aan Motmolen: bypass met zogenaamde “vistrappen” helpt vissen stroomopwaarts zwemmen

De provincie Limburg realiseerde een nieuwe vispassage aan de Motmolen op de Demer in Bilzen. De restanten van de vroegere molen veroorzaakten een hoogteverschil van anderhalve meter in de Demer. Dat belemmerde de vissen in hun stroomopwaartse zoektocht naar voedsel, voortplantingsplaatsen en overwinteringsgebieden. Een nieuwe bypass met zogenaamde “vistrappen” lost dit vismigratieknelpunt op.

Oude Motmolen: natuur en erfgoedwaarde

Uniek bij dit project is de erfgoedwaarde van de restanten van de Motmolen, de aanwezige woelkom en het omliggende natuurgebied. Het herinrichtingsproject hield met al deze aspecten rekening. Er werden dan ook verschillende pistes bekeken om het probleem op te lossen. Dit gebeurde door de provincie in nauw overleg met de natuurvereniging Orchis vzw, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en het stadsbestuur van Bilzen.

Bypass met vistrappen

Een oude visvijver op gronden van Orchis vzw heeft plaatsgemaakt voor een bypass tussen de Demer en de Nieuwzouw. De vissen kunnen nu via de vistrappen verder stroomopwaarts in de Demer zwemmen. Vistrappen zijn kleine hoogteverschillen over een langere afstand die vissen probleemloos kunnen overbruggen. Ook de monding van de Nieuwzouw in de Demer werd verbeterd om de vismigratie te bevorderen. In de waterlopen is er een natuurlijke populatie van voornamelijk de riviergrondel en het bermpje.

Met dit project geeft de provincie invulling aan de Europese doelstellingen inzake waterbeheer: vrije vismigratie in ecologisch belangrijke waterlopen.

De werken werden uitgevoerd voor een bedrag van 46 683 euro en worden medegefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos (Visserijfonds).