De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Nieuwe provinciegriffier Wim Schoepen vandaag aan de slag!”

maandag, 04 mei 2020

Tijdens de zitting van 16 oktober 2019 stelde de provincieraad van Limburg Wim Schoepen, een 51-jarige Hasselaar, aan als nieuwe provinciegriffier. Schoepen, master in de politieke en militaire wetenschappen, volgt Renata Camps op die – na een decennium als provinciegriffier – koos voor een nieuwe uitdaging.

Vandaag, 4 mei 2020, neemt hij zijn mandaat als provinciegriffier of algemeen directeur van het provinciebestuur Limburg op.

Wie is Wim Schoepen?

Wim Schoepen, geboren in Beerse, maar nu trotse Limburger, voltooide in 1990 zijn licentiaatsopleiding sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. In 2007 behaalde hij er eveneens het masterdiploma politieke en militaire wetenschappen.

Hij bouwde een rijke carrière uit als leidinggevende bij Defensie, meer bepaald bij de Luchtmacht. Tot april 2020 stuurde hij als commandant van de vlieggroep van de 1ste Wing (Bevekom) een team van 200 professionals aan. Daarnaast was hij het aanspreekpunt voor de nationale en internationale stakeholders van zijn organisatie en eerste contactpersoon voor het personeelsbeheer.

Zijn expertise op het vlak van het leiden en sturen van complexe organisaties en het uittekenen en implementeren van veranderingstrajecten, stimuleerde hem om, aansluitend op zijn militaire carrière te kiezen voor een nieuwe uitdaging binnen de provincie Limburg.

De selectieprocedure

In april 2018 verliet Renata Camps, na een mandaat van 10 jaar als griffier, het provinciebestuur. In afwachting van de aanwerving van een opvolger nam Liliane Vansummeren, bestuursdirecteur Griffie, deze functie waar. De eerste aanwervingsprocedure (najaar 2018) werd bij gebrek aan geschikte kandidaten stopgezet. 

Gedeputeerde Tom Vandeput: ”De nieuwe beleidsploeg behandelde de aanwerving van een nieuwe provinciegriffier prioritair en herstartte de aanwervingsprocedure reeds in januari 2019. Vijfenveertig kandidaten werden toegelaten.”

Na de schriftelijke proef werden 13 kandidaten uitgenodigd voor het tweede selectieonderdeel, het assessment. Drie kandidaten slaagden en na de mondelinge proef werd Wim Schoepen voorgedragen aan de provincieraad. Deze stelde hem in de zitting van 16 oktober 2019 aan.

Zijn opdracht

Wim Schoepen krijgt als provinciegriffier de algemene leiding over de provinciale diensten. Hij staat aan het hoofd van het provinciepersoneel. Als voorzitter van het Managementteam draagt hij de verantwoordelijkheid voor de efficiënte, effectieve en klantgerichte werking van de provinciale diensten.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “De nieuwe provinciegriffier zal, als schakel tussen het beleid en de administratie, de uitvoering van de provinciale beleidsambities in het kader van de Vlaamse beleidsacties organiseren en bewaken.”