De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provinciebestuur promoot stemmen in het rusthuis

donderdag, 22 februari 2018

Op 14 oktober 2018 trekken we allemaal naar de stembus. Of toch bijna allemaal. Veel mensen op hoge leeftijd kunnen zich moeilijk of niet naar het kiesbureau begeven. In de provincieraad van 21 februari 2018 besliste de provincieraad om een draaiboek op te stellen om gemeentebesturen te ondersteunen en te motiveren om bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen stembureaus in te richten in woonzorgcentra. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de verkiezingen. Zij kiest de locaties die als stembureau dienen.

In het verleden is dit nog gebeurd waardoor de bewoners van de rusthuizen zelf hun stem uitbrengen in plaats van hun opkomstplicht te vervullen door een volmacht te geven aan een familielid.

Rond de Tafel

Binnen het globale kader "Limburg uw partner" informeert en begeleidt het provinciebestuur onder de noemer "Rond de Tafel"  lokale besturen rond specifieke thema’s en onderwerpen.  
Tijdens een "Rond de Tafel - Gemeenteraadsverkiezingen" brengt het provinciebestuur lokale beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers van de Limburgse rusthuissector samen.

Gedeputeerde Igor Philtjens wil de Limburgse lokale besturen bewust en alert maken voor deze problematiek en hen overtuigen van de voordelen.

Een eerste "Rond de Tafel" rond dit thema staat gepland voor dit voorjaar.

Lees er meer over in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.