PCCE nl-BE http://www.limburg.be/pcce (c) 2020 Smartsite Het 4de nummer van LEF – Durven met Limburgs Erfgoed is er! http://gis.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Het-4de-nummer-van-LEF-Durven-met-Limburgs-Erfgoed-is-er!.html vrijdag 7 juni 2019 13:02:13

Het vierde nummer van het magazine "LEF – Durven met Limburgs Erfgoed", het tijdschrift van de afdeling Onroerend Erfgoed is er.

In dit nummer ontdek je niet alleen tal van verborgen erfgoedparels die je in de zomermaanden in Limburg kunt ontdekken, ervaren en leren waarderen, maar lees je ook alles over enkele nieuwe participatieve en innoverende erfgoedprojecten.

Nog geen abonnee? Vraag het vierde nummer gratis aan via pcce@limburg.be en neem een gratis abonnement zodat je nooit meer een editie mist.

Je kunt het magazine ook online lezen èn je abonneren via www.pcce.be/LEF

Focus hoofdartikels

Onder de Radar - Met het participatief project Onder de Radar roepen we alle Limburgers op om op basis van Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s uit 1944 en 1945 op zoek te gaan naar sporen uit WO II

Monumentenwacht - Een collectief lidmaatschap bij Monumentenwacht Limburg biedt gemeenten en privé-eigenaren tal van voordelen om het erfgoed beter te bewaren.

Mergelgroeven - De verborgen mergelgroeven van Riemst en omstreken werden van de middeleeuwen tot vandaag voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, gaande van een opslagplaats van taarten tot een NAVO-bunker.

Provincie verleent 167.367 euro subsidie aan 9 Limburgse erfgoedprojecten http://gis.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Provincie-verleent-167-367-euro-subsidie-aan-9-Limburgse-erfgoedprojecten.html donderdag 18 juni 2020 11:07:05

De provincie Limburg geeft sinds april 2018 een subsidie voor projecten die Limburgs onroerend erfgoed op een vernieuwende en onderbouwde manier ontsluiten. In totaal werden sinds 2018 reeds 48 projecten goedgekeurd in 5 subsidierondes.

Samen waren die goed voor een investering van ruim 2,5 miljoen euro in Limburgs onroerend erfgoed. Van die som nam de provincie 33 procent, oftewel 822.706 euro, voor haar rekening.

“De projecten uit de laatste oproepronde van april 2020 staan zelf in voor een investering van 406.822,93 euro. Het provinciebestuur versterkt dit met 167.367,30 euro. Goed voor een totale investering van 574.190,23 euro, verdeeld over 9 projecten”, verduidelijkt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens.

De 9 gesubsidieerde projecten weerspiegelen de variatie in ons erfgoed. De volledige lijst van toekenningen vind je via het persbericht.

Het Belang van Taterwater

"Het Belang van Taterwater" is een erfgoed-coproductie van het Jenevermuseum, De Wenkbrauwerij en de Provincie Limburg. Jeneverstokerijen vormden in het verleden een belangrijke nijverheid in heel Limburg en zorgden ervoor dat ook andere ambachten en diverse economische activiteiten konden floreren.

Met "Het Belang van Taterwater" willen het Jenevermuseum en de Wenkbrauwerij daarom de verhalen achter de nijverheid registreren, documenteren, fictionaliseren en in de actualiteit plaatsen. Ze gieten het geheel in een museale theatermobiel en een rijk geïllustreerd boek. “Dit project wordt ongetwijfeld een boeiende kruisbestuiving tussen theater en erfgoed”, aldus gedeputeerde Philtjens. De beoordelingscommissie looft het project alvast om de originaliteit en vernieuwing.

Lees het volledige persbericht.

“Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog”: nieuw boek over militaire geschiedenis van Limburg http://gis.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Strijdtoneel-Limburg-Van-schermutseling-tot-wereldoorlog-nieuw-boek-over-militaire-geschiedenis-van-Limburg.html donderdag 1 oktober 2020 13:49:49

Gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens en eregouverneur Herman Reynders hebben vandaag een boek over de militaire geschiedenis van Limburg: “Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog” gelanceerd.
“Objectief, gefundeerd, doordacht en telkens met een knipoog, een stukje poëzie of een anekdote brengt ‘Strijdtoneel Limburg’ de lezer iets bij over het rijke militaire verleden van Limburg. Daarenboven zet het boek ook aan om de plekken waar deze militaire gebeurtenissen hebben plaatsgevonden te bezoeken”, legt gedeputeerde Igor Philtjens uit.

20 militaire gebeurtenissen

We hebben heel wat erfgoed dat onze geschiedenis in beeld brengt. Maar het boek leert ons dat er voor het brede publiek nog heel wat verborgen is. “Dit boek legt verbanden, trekt rode draden die wij anders niet zien, en die toch ook zoveel vertellen over uiteenlopende plaatsen in Limburg,” weet gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens. Het boek geeft betekenis aan onze omgeving en houdt onze geschiedenis op een unieke manier levend. Bovendien biedt het liefhebbers en bezoekers een historisch gestoffeerde, maar frisse manier om onze provincie te (her)ontdekken. “Opnieuw een mooi voorbeeld dus van hoe erfgoed en geschiedenis ook het toerisme van vandaag kunnen versterken”, vervolgt gedeputeerde Philtjens.

Auteurs Rombout Nijssen (Rijksarchivaris van Limburg) en Rick de Leeuw (zanger, acteur en presentator) werkten samen om een overzicht te geven van de militaire geschiedenis van Limburg aan de hand van 20 gebeurtenissen.

Het boek werd rijkelijk voorzien van historische afbeeldingen en actuele foto’s van de bekende Maastrichtse fotograaf Guy van Grinsven. “Een tijdlijn, bijhorende kaartmateriaal en een overzichtelijke vormgeving maken van het boek een bundeling die iedereen kan boeien,” verduidelijkt eregouverneur Reynders die de opmaak onder zijn gouverneurschap heeft ingeleid.

Erfgoedbeleving per fiets

Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting, gevolgd door een beschrijving van de confrontatie: wie stond tegenover wie, wat was de aanleiding, wat waren de gevolgen voor Limburg …

Op het einde van elk hoofdstuk zorgt Rick de Leeuw voor een eigen insteek over de militaire gebeurtenis. “Een lied, een anekdote, een stukje historisch proza moet wat tegengewicht bieden voor de wreedheid, de pijn en het verdriet dat elke oorlog met zich meebrengt”, bedenkt Rick de Leeuw zich.

Het boek is bewust opgebouwd als een route doorheen de provincie. Vanuit Hasselt vertrekt het parcours richting het westen en het zuiden, om verder via het Maasland aan te komen in het Lommel.
Per hoofdstuk zijn de fietsknooppunten opgenomen. “Het boek is als het ware een fietstocht door Limburg die lezers moet aanzetten om via ons uitgebreid fietsroutenetwerk het Limburgs erfgoed te verkennen”, besluit Philtjens.

Vanaf 1 oktober te koop

“Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog” is vanaf 1 oktober te koop bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, bij Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw en in de boekhandel voor 29,00 euro.

Met vragen of voor bestellingen, kun je contact opnemen met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, tel. 011 23 75 75, e-mail pcce@limburg.be.

Lees er meer over in het persbericht.


Afbeelding: © Luc Daelemens

Zijn te zien op de foto v.l.n.r: Rombout Nijssen (auteur, Rijksarchivaris Limburg), Rick de Leeuw (auteur, zanger & presentator), Igor Philtjens (gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme), Herman Reynders (eregouverneur van Limburg)

Provinciaal erfgoedproject "Onder de Radar" bewaart oorlogsgetuigenissen voor de toekomst http://gis.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Provinciaal-erfgoedproject-Onder-de-Radar-bewaart-oorlogsgetuigenissen-voor-de-toekomst.html vrijdag 9 oktober 2020 10:38:15

De provincie Limburg en de Universiteit Gent, hebben gisteren het participatieve project "Onder de Radar" gelanceerd.

Provincie Limburg roept iedereen op mee te struinen door de vondsten van WO II en zelf op zoek te gaan naar sporen die de laatste geheimen van WO II blootleggen. "WO II heeft fysieke littekens in het landschap, maar ook verhalen in de hoofden achtergelaten van wie erbij was. Samen vormen ze een deel van onze geschiedenis die we in gedachten en in ere moeten houden. Met de inbreng van alle Limburgers kunnen we puzzel van WO II verder aanvullen", aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed.

Duik mee onder de radar

"Onder de Radar" brengt een overzichtsbeeld van het toenmalige Limburg en neemt 810 Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s als uitgangspunt.
De foto’s zijn 75 jaar oud en werden door de Vakgroep Archeologie van de UGent in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) ontdekt.

Gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens: "Erfgoed wordt vaak gezien als iets tastbaar, maar dat is het zeker niet altijd. Een groot stuk van ons erfgoed berust in de hoofden van de Limburgers. Om te vermijden dat onontdekt erfgoed verloren gaat, nodigen we in dit nieuwe project alle Limburgers, maar zeker ook alle andere geïnteresseerden en specialisten uit om ons bestaand erfgoed beter te leren kennen en het beeld te vervolledigen."

Het platform www.onderderadar.be, dat vrijdag 9 oktober bij de aftrap van de Archeologiedagen gelanceerd werd, zal verder ook een bron van inspiratie en virtueel werkveld worden voor historici, archeologen, de erfgoedsector, educatieve projecten, … Daarnaast brengen we ook getuigenissen en unieke verhalen die zich tijdens deze oorlog in en rond jouw gemeente afspeelden.

Deel je kennis

Ken je zelf een relict of een overblijfsel uit WO II? Of heb je een origineel verhaal, een foto of filmpje dat hierin past? Prik het dan vanaf 9 oktober op de kaart of op één van de vele luchtfoto’s op www.onderderadar.be.