De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg

Video's

De Bosgroepen, een overzicht

Voorstelling van de Limburgse Bosgroepen en de werking ervan.

Een dreef in het bos

Pancarte

BOSGROEPEN

een zaak van bomen en mensen

Een man en vrouw wandelen het beeld in. Ze bekijken het landschap en de bomen.

Voice over

70 procent van de bosoppervlakte in Vlaanderen is privé-eigendom. Meer dan honderdduizend eigendommen zijn kleiner dan 1 hectare. Een bos bezitten en beheren is niet vanzelfsprekend. Sinds een tiental jaren kunnen de eigenaars terecht bij de Bosgroepen voor ondersteuning.

De vrouw haalt een spuitbus uit haar tas.

Voice over

De vzw's zijn erkend door het Vlaamse gewest.

De vrouw brengt een rode markering aan op een boom.

Voice over

Het contact tussen de eigenaars en de Bosgroep begint in het bos. Samen wordt er bekeken welk beheer goed is voor het bos en of er subsidies mogelijk zijn.

Vaak staan er in een bos te veel bomen. De beste hebben te weinig plaats om hun kruin goed te ontwikkelen.

De vrouw brengt met een spuitbus een blauwe markering aan op een boom.

Voice over

Deze toekomstbomen worden aangeduid met blauwe stippen.

De man meet de omtrek van één van de bomen.

Voice over

De bomen die weg moeten, worden met rode verf gemarkeerd.

De twee gaan door met hun werk.

Verschillende mensen zitten om een tafel in een vergaderruimte.

Voice over

Regelmatig worden er afspraken gemaakt over hout verkopen, de arbeidersploeg, cursussen en excursies.

Een kraan is aan het werk in het bos

Voice over

Alle eigenaars kunnen onder bepaalde voorwaarden hun hout aan de industrie verkopen. Zowel kleine als grote hoeveelheden komen in aanmerking.

De machine velt de bomen.

Voice over

De bomen worden bijna altijd op stam verkocht. De koper zaagt de stamstukken op lengte met een harvester.

De gekapte boom wordt in stukken gezaagd.

Voice over

De computer in deze machine registreert de hoeveelheid hout.

De machine zaagt verschillende bomen in stukken.

De in stukken gezaagde stammen worden met een kraan op een aanhangwagen gelegd.

Voice over

Aan de rand van het bos worden de stammen overgeladen en vervoerd naar de fabriek, waar ze verder verwerkt worden.

De tractor rijdt weg met de boomstammen.

Verschillende bomen zijn gemarkeerd met rode stippen. Op één ervan staat een “7”.

Een verharde weg door het bos. Aan de kant staan auto's geparkeerd. Een groepje mensen staat om de auto's heen verzameld. Eén van hen wenkt de anderen om hem te volgen, het bos in.

Voice over

Soms zijn de afmetingen of de hoeveelheden hout te klein om industrieel te verkopen.

Een man geeft in het bos uitleg aan de groep.

Voice over

Daarom organiseren de bosgroepen regelmatig brandhoutverkopen. De Bosgroep zorgt voor de nodige afspraken, vergunningen en contracten. Tijdens een schouwingsdag worden de verschillende loten aan de geïnteresseerde kopers getoond en wordt de manier van werken toegelicht.

De groep kopers wandelt door het bos.

Verschillende mensen zitten verspreid over een kantine voor de verkoop van de loten. De mensen van de Bosgroep zitten de verkoop voor.

Voice over

Op de verkoopdag worden de verschillende loten per opbod verkocht.

De geïnteresseerde kopers bieden op de loten. De voorzitter leidt de veiling. Hij gebruikt een bijl als hamer om de koop te bezegelen.

In het bos staat een rode tractor. Een man is aan het werk. Hij zaagt de gemarkeerde bomen om met een kettingzaag.

Voice over

Na de verkoop kunnen de kopers het hout uit het bos halen. Die exploitatie wordt meestal opgevolgd door vrijwilligers.

De man zaagt de boomstammen in compacte stukken.

De rode tractor rijdt op een weg. In de aanhangwagen liggen de verzaagde bomen.

Twee mannen lopen door het bos. Ze hebben een bosmaaier en een sproeitoestel bij zich. Ze zagen kleine boompjes om en besproeien vervolgens de stronken.

Voice over

Amerikaanse vogelkers kan op zandige bodems de struiklaag volledig overwoekeren en inheemse struiken zoals lijsterbes, berk, hulst en sporkehout verdringen.

Als de Amerikaanse vogelkers te klein is om als brandhout te verkopen, kunnen de bosgroepen een arbeidersploeg inzetten om die te verwijderen.

Met een kettingzaag zaagt één van de arbeiders een jonge boom dicht bij de grond om.

Voice over

Die ploegen zijn een vorm van sociale tewerkstelling, die voor het grootste gedeelte gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Hierdoor blijven onrendabele beheerwerken betaalbaar voor de privéboseigenaars.

Eén van de arbeiders zaagt een inkeping in de overgebleven stronk en besproeit die vervolgens met een wit product.

Een boom wordt geveld.

De arbeiders zagen takken in stukken.

Voice over

De arbeidersploegen kunnen ook worden ingezet voor de aanplanting op kleine oppervlaktes, het onderhoud van jonge aanplantingen, de aanleg van bosranden, het maaien en onderhouden van bermen en paden, het aanleggen van takkenwallen en het opruimen van kleine constructies in het bos.

Aan een boom hangt een blad waarop staat: “Hier heeft de arbeidersploeg van de Bosgroep Amerikaanse vogelkers bestreden voor privé-boseigenaars. Meer info? Contacteer de coördinator Benjamine Bufkens.”

Een vergaderruimte. Een man geeft een presentatie en legt de werking van een kettingzaag uit.

Voice over

De bosgroepen organiseren regelmatig cursussen over het bos en zijn beheer. De eigenaars kiezen uit een groot aanbod van theoretische en praktische cursussen.

Op tafel liggen verschillende werktuigen.

Voice over

In de eerste opleidingsmodule “Kettingzaag” leren de cursisten bijvoorbeeld hoe ze hun machine moeten afstellen, onderhouden en hanteren.

Buiten oefenen de cursisten met de kettingzaag. Ze maken een stoeltje uit een stam.

Voice over

Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid. De deelnemers zijn geslaagd als ze op het einde van de tweedaagse cursus een houten stoeltje kunnen zagen uit een boomstam.

Eén van de cursisten kijkt toe terwijl een andere het stoeltje uit de stam zaagt.

De verschillende cursisten oefenen op een open plek in het bos.

Een gele machine vervoert stammen. Overal ligt hout gestapeld. Een groep mensen bezoekt de site. De stammen worden met een kraan van de trailer geladen.

Voice over

Thema's gelinkt aan bosbeheer worden tijdens excursies in binnen- en buitenland verder uitgediept. Zo stonden uitstappen naar houtveilingen in Nederland, energiebossen in Duitsland, bosbouwbeurzen en voorbeeldbossen in Wallonië op het programma.

Binnen wordt het hout met verschillende machines verwerkt. De stammen worden met een lopende band vervoerd en vervolgens verwerkt.

Voice over

Ook houtverwerkende bedrijven in Vlaanderen komen aan bod, zoals Norbord in Genk, waar naaldhout verwerkt wordt tot MDF- en OSB-platen.

De bezoekers nemen een kijkje in de kantoren van het bedrijf.

De platen rollen van de band en worden met vorkheftrucks vervoerd.

Voice over

Alle activiteiten van de bosgroepen worden in een driemaandelijks ledenblad aangekondigd. Je vindt er heel wat achtergrondinformatie over bosbeheer en de werking van de bosgroepen.

De bezoekers lopen weg.

Een gedekte tafel in een restaurant. Een kelner steekt een kaars aan. Verschillende gasten nemen plaats.

Bosgroepen, een zaak van bomen en mensen.

Er wordt schuimwijn uitgeschonken en gegeten.

Pancarte

In Limburg ondersteunt het provinciebestuur het netwerk van 5 gebiedsdekkende Bosgroepen. Begin 2008 bestonden de bosgroepen 10 jaar in Limburg en telden ze samen meer dan 1.600 leden.