De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg

Video's

Vlaamse Bosgroepen

donderdag, 12 november 2015

De Vlaamse Bosgroepen geven ondersteuning aan boseigenaars bij het onderhouden en beheren van hun bos. Zij zijn geen overheidsinstelling maar een vzw met een Raad van Bestuur. Gestructureerd samenwerken bevordert een eenvoudigere en meer rendabelere service van de Bosgroepen aan de boseigenaars.

Een man graveert met een zaag het logo van de bosgroepen in een stronk.

De vertelstem zegt:
De bosgroepen leveren praktische ondersteuning aan de honderden grote en kleine boseigenaars in Vlaanderen. Heel wat vrijwilligers zetten zich in om de Vlaamse bossen duurzaam te beheren.

(Tekst in beeld)
PERSOONLIJK ADVIES

Vertelstem:
De bosgroepen zijn echter geen overheidsinstelling.

Een vrouw vertelt:
Wij zijn een vereniging bestaande uit een vzw met een raad van bestuur, bestaande uit boseigenaars.

(Tekst in beeld)
MARTINE VAN GOETHEM
BOSEIGENARES & VOORZITSTER BGAZ

Martine:
En wij kunnen een beroep doen op een coördinator,  bosconsulenten en vrijwilligers.

(Tekst in beeld)
ADVIES OP MAAT

Martine:
Allen mensen met een hart voor bos.

Vertelstem:
Een bos onderhouden is een kwestie van kennis en planning. De bosgroepen helpen u bij het beheer en onderhoud ervan.

(Tekst in beeld)
AANPAK EXOTEN

Vertelstem:
Zo is het milieuvriendelijk onder controle houden van uitheemse planten en bomen één van de opdrachten.

Een auto in het bos. Twee mannen meten en markeren de bomen.

Vertelstem:
De eigenaars zijn baas in eigen bos.

(Tekst in beeld)
SCHALMEN

Vertelstem:
Maar ze kunnen een beroep doen op de bosgroepen, bijvoorbeeld bij het schalmen of het markeren van de te vellen bomen.

Een man roept:
Drie maal drie.

Een vrouw zegt:
Drie keer drie.

Vertelstem:
Eigenaar, bosconsulent en vrijwilliger samen maken op die manier het bos weer leefbaar.

(Tekst in beeld)
HOUTVERKOOP

Vertelstem:
Als boseigenaars gezamenlijk hout verkopen, met de bosgroepen als tussenpersoon, dan kan dit tegen economisch gunstigere voorwaarden en lagere kosten.

Een kraan is aan het werk in het bos.

Vertelstem:
De Vlaamse bossen zijn enorm versnipperd. Door het gestructureerd en gemeenschappelijk inzetten van mens en hoogtechnologisch materieel krijgt de boseigenaar een betere en veel rendabelere service vanuit de bosgroepen.

(Tekst in beeld)
BOSEXPLOITATIE

Vertelstem:
Het samen exploiteren bevordert vooral de duurzaamheid en de verdere evolutie van het bosperceel. Ook bij de onvermijdelijke administratieve kant van de bosexploitatie wordt de eigenaar door specialisten van de bosgroepen persoonlijk begeleid.

Een groepje mannen plant jonge boompjes aan.

Vertelstem:
Door de kennis en knowhow van de bosgroepen is de toekomst van de Vlaamse bossen verzekerd.

(Tekst in beeld)
AANPLANTING

Vertelstem:
Het aanplanten van kloempen, veertig bomen rond een herkenningspaal, gebeurt in veel gevallen door enthousiaste vrijwilligers.

Een man vertelt:
Ik ben graag buiten.

(Tekst in beeld)
JOS MONSIEURS
VRIJWILLIGER

Jos:
Ten tweede ben ik altijd veel met hout, onder andere hout zagen, bezig geweest. En nu ook eens van de andere kant zien hoe een bos groeit, en wat met een bos gebeurt, en hoe men dat doet, dat trok mij wel aan.

(Tekst in beeld)
VERPLEGING BOMEN

Jos:
Je leert mensen kennen. Op die eerste vergadering was al direct duidelijk dat het een plezante groep was.

De algemene vergadering van de bosgroepen. Een man spreekt de aanwezigen toe.

Vertelstem:
Tijdens de algemene vergadering kunnen boseigenaars en bosgroepen persoonlijk en op maat van gedachten wisselen. Zo werken ze enthousiast aan nog mooiere en duurzamere bossen voor de toekomst, en de toekomst voor de bossen.

(Logo en tekst in beeld)
www.bosgroepen.be