De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
de SALKturbo Taskfoce poseert op de trap in de erehal van het provinciehuis

Groen licht voor 18 SALKturbo-projecten

vrijdag, 09 juli 2021

De SALKturbo-taskforce, verantwoordelijk voor de uitrol van het Limburgse socio-economische toekomstplan, heeft dinsdag een aantal cruciale beslissingen voor de komende jaren genomen. Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Vooreerst zijn 18 van de 42 projectaanmeldingen, die na de eerste projectoproep zijn ingediend, erkend als SALKturboproject. Deze projecten - samen goed voor een investering van meer dan 34 miljoen euro - worden vanaf nu verder begeleid in de projectvoorbereiding en de financiering. De Task Force heeft ook de thema’s voor de activering van de Europese subsidies en de KPI’s om de impact van SALKturbo te meten gedefinieerd.”

18 SALKturboprojecten zorgen voor hefboom van 34 miljoen euro 

SALKturbo vertrekt van vier prioriteiten en twaalf ambities die Limburg tegen 2030 in het koppeloton van Europa moeten krijgen. Het actieplan moet onze provincie duurzamer, competitiever, digitaler en inclusiever maken.

De voorbije maanden konden Limburgse organisaties projectvoorstellen indienen. Voor de gestelde deadline van 1 juni werden 42 projectaanmeldingen ingediend.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Alle projectaanmeldingen zijn getoetst op kwaliteit, impact, haalbaarheid, relevantie en startfinanciering. Op basis van een objectieve afweging zijn 18 projectaanmeldingen nu erkend als SALKturboproject. 17 projecten kregen een oranje label. Dat betekent dat zij een eenmalige kans tot herwerking krijgen.” 7 projecten zijn finaal afgekeurd.  

De komende maanden worden de projectaanmeldingen inhoudelijk uitgewerkt tot een sterk projectdossier dat op de Europese, federale, Vlaamse of provinciale tafel kan worden neergelegd.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “SALKturbo sluit perfect aan op de Europese, federale en Vlaamse relanceplannen. De SALKturboprojecten dragen bij aan het economische herstel post-corona. Nu komt het er op aan de financiering rond te krijgen en die Europese, federale, Vlaamse of provinciale subsidies binnen te halen.”

Door de erkenning als Europese transitieregio vloeit de komende 6 jaar 152 miljoen euro naar onze provincie. De Task Force heeft vandaag bepaald welke projecttypes met die middelen ondersteund worden. Gedeputeerde Tom Vandeput: “De Task Force kiest resoluut voor slimme specialisatie en industriële transitie door investeringen in innovatief en digitaal ondernemerschap. Duurzaam ondernemerschap wordt ondersteund via projecten in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Met ESF-subsidies gaat de Task Force voor de ambitie om elke Limburger maximale kansen te geven in de nieuwe Limburgse economie.”

Versnellen en versterken

Enkele projecten springen in het oog, omdat ze inspelen op ‘urgente’ maatschappelijke vragen rond kwalitatieve zorg en duurzame mobiliteit, de toekomst van onze maakbedrijven en de aanpassing aan klimaatverandering.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “We willen een versnelling hoger schakelen rond industrie 4.0 oftewel de transformatie naar wendbare ‘fabrieken van de toekomst’. Tegelijk realiseren we een centrum voor levenslang leren dat de werknemers zal bij- en omscholen die mee deze transformatie zullen waarmaken. Verder valt ook het project rond een ‘slimme’ stadsdistributie op, dat door de inzet van data logistieke stromen zou kunnen verbeteren en verduurzamen. Zo creëren we meer ademruimte voor de binnenstad. Tegelijk zetten we in op precisielandbouw, om de land- en tuinbouw klimaatrobuust te maken en op termijn onze voedselproductie te vrijwaren. Tot slot schakelen we een versnelling hoger op het vlak van preventieve gezondheidszorg en zorg op afstand (e-health).”

SALKturbo effectief in uitvoering

Met de goedkeuring van de eerste projecten is SALKturbo effectief in uitvoering.

Om de ambities waar te maken, heeft de Task Force ook nog een tweede oproep voor projectaanmeldingen gelanceerd. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Limburgse stakeholders kunnen daarmee tot uiterlijk 30 oktober nieuwe projecten voordragen of herwerkte projectvoorstellen indienen die eerder een kleurcode oranje kregen. In de eerste helft van december zal de Task Force dan een volgende reeks van SALKturboprojecten goedkeuren.”

Bekijk ook de nieuwsreportage gemaakt door TV Limburg.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.