De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Fietssnelweg F76 tussen Heesveld en Spurkerweg officieel geopend

Meer ruimte en comfort voor fietsers in Bilzen

De aanleg van het vrijliggende fietspad van bedrijventerrein Kieleberg via Heesveld tot op Spurkerweg is helemaal voltooid en dat mag gevierd worden. Met de nieuwe fietssnelweg heeft Bilzen er een veilige en comfortabele verbinding bij voor actieve weggebruikers. Het traject werd vandaag plechtig geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Limburgs gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts.

Voor burgemeester Johan Sauwens betekent de nieuwe verbinding een enorme aanwinst voor Bilzen: “De stad heeft zich voorgenomen om deze legislatuur zo’n tien kilometer vrijliggende fietspaden extra aan te leggen. Dankzij de goede samenwerking met het Vlaams Gewest en de provincie Limburg wordt vandaag een verbinding opengesteld van drie kilometer tussen het industrieterrein Kieleberg en Bilzen-centrum. De fietsers uit de woonkernen Schoonbeek, Eik, Heesveld en Bilzen krijgen nu 3,5 km veilig fietspad dankzij de realisatie van de missing links en verlichting. Dit komt zowel de woon-school- en woon-werkrelatie ten goede, alsook het vrijetijdsfietsen. Nu al maken meer dan 250 fietsers dagelijks gebruik van dit pad. Dit gaat enkel maar toenemen.”

Gedeputeerde Bert Lambrechts, bevoegd voor mobiliteit: “De ingrepen in Bilzen kaderen in de verdere uitbouw van fietssnelweg F76, die Genk en Tongeren met elkaar verbindt. De Spurkerweg, Heesveld en Twaalbunderweg kregen vrijliggende fietspaden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de oversteek ter hoogte van de Sint-Jozefstraat en Eik, die wellicht deze week in gebruik kan worden genomen. Voor deze werken aan de fietssnelweg kan de stad rekenen op een fietsfondssubsidie van 100 %. Het provinciebestuur prefinanciert deze subsidie, maar de helft daarvan wordt terugbetaald door de Vlaamse overheid. De subsidie bedraagt 838.965 euro voor de aanleg van de fietssnelweg. Voor de verlichting vanaf de Twaalfbunderweg tot en met Spurkerweg krijgt Bilzen een bijkomende subsidie van 160.000 euro. Samen met de Vlaamse overheid investeren we dus een klein miljoen euro in de uitbouw van dit stuk fietssnelweg. Hopelijk stimuleert dit meer Limburgers in en rond Bilzen om de fiets te nemen.”

Duurzame mobiliteit

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare weken Lydia Peeters stond erop de officiële opening van de Bilzerse fietssnelweg persoonlijk bij te wonen: “Dit soort fietsrealisaties is niet alleen belangrijk voor de gemeente in kwestie maar ook voor de provincie én Vlaanderen. Al die niveaus zetten sterker en sterker in op duurzame mobiliteit en de veiligheid van actieve weggebruikers, deze fietsambitie wil ik komende jaren vanuit Vlaanderen verder ondersteunen. Kwalitatieve fietsverbindingen zorgen dat inwoners zich probleemloos naar het werk, school of de winkel kunnen begeven, we willen bij zoveel mogelijk mensen een fietsreflex aanwakkeren om tegen ten laatste 2025 het functioneel fietsen in Vlaanderen te doen stijgen tot 20 %. Tegelijk komen veel toeristen naar Bilzen en Limburg om te fietsen. Hoe beter de infrastructuur, hoe vaker ze hier zullen terugkeren. Dat is prima nieuws voor de lokale handelaars en horeca.”

Het uiteindelijke resultaat – uitgevoerd door het Bilzerse bouw- en infrastructuurbedrijf Gemoco – mag dan ook gezien worden. Schepen van openbare werken Guido Cleuren: “Het vrijliggende dubbelrichtingsfietspad dat eerder werd aangelegd langs de Sint-Lodewijkstraat en het westelijk deel van Heesveld werd de voorbije maanden doorgetrokken tot op de rotonde van bedrijventerrein Kieleberg. Het kruispunt van Heesveld met de Twaalfbunderweg werd veiliger gemaakt voor passanten. De verbinding langs de Munsterbeek- en Eikerveldweg werd vernieuwd en van een dertigtal ledlampen voorzien. De oversteek in Eik wordt momenteel verschoven om de zichtbaarheid te verbeteren. Deze week worden de infrastructuurwerken afgerond. De week nadien volgen de wegmarkeringen en andere afwerkingen. De snelheidsremmende verkeerselementen krijgen er een permanent karakter.”

Studie

Ook op Spurkerweg werd een dubbelrichtingsfietspad aangelegd, van de aansluiting met de Munsterbeekweg tot aan de Tuinweg. Aan de overzijde zorgt een eenrichtingspad ervoor dat fietsers die van Spurk komen de rijbaan niet hoeven te kruisen aan de spoorbrug.
De aangelegde fietspaden maken deel uit van de F76 fietssnelweg die in de toekomst Genk met Tongeren moet verbinden. Via een overkoepelende studie wordt het gehele tracé van deze fietssnelweg bepaald. Zodra het tracé vastligt, zal de provincie in de komende jaren steden en gemeenten zoals Bilzen verder ondersteunen in de realisatie van het F76-tracé op hun grondgebied.

De stad Bilzen begon alvast een studie om de fietssnelweg op Spurkerweg te verlengen tot aan Broekem. Vandaar zal het traject via de Spoorstraat en de Kampveldweg richting station lopen. Bedoeling is dat deze werken midden 2022 van start gaan.

“Door de infrastructuur voor fietsers constant uit te breiden bevorderen we hun veiligheid enorm”, besluit burgemeester Sauwens. “Dat blijkt onder meer uit de cijfers van de politie. Waar we vijf jaar geleden nog bijna 30 ongevallen met fietsers noteerden, daalde dat getal in 2020 naar 23. Die tendens zal zich de volgende jaren verderzetten dankzij de nieuwe voorzieningen. We zijn ervan overtuigd dat de fietssnelwegen mensen zullen aanzetten om vaker in het zadel te klimmen en niet voor de auto te kiezen, of het nu is om te gaan werken dan wel een ontspannende tocht te maken.”