De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Procedure overlast en gemengde inbreuken (GAS 1, 2 en 3)

  1. Een GAS-inbreuk wordt vastgesteld door de politie, gemeentelijke vaststellers of andere bevoegde vaststellers. Deze vaststellingen worden opgenomen in een proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV) en worden hierop overgemaakt aan de provinciaal sanctionerend ambtenaar voor behandeling.

  2. De provinciaal sanctionerend ambtenaar brengt na een eerste nazicht van de vaststelling, de overtreder via een aangetekende brief op de hoogte van de vaststelling en zijn rechten. Bij deze brief wordt een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag gevoegd.

  3. Vervolgens kan de overtreder binnen een termijn van vijftien dagen een schriftelijk verweer indienen en/of in het geval de boete hoger dan 70,00 euro vragen om gehoord te worden hierover.

  4. Na een eventueel verweer zal de provinciaal sanctionerend ambtenaar een gemotiveerde beslissing nemen. Dit ten laatste binnen zes maanden na de vaststelling van de feiten en in het geval van bemiddeling een jaar. Bij het nemen van de sanctiebeslissing wordt ondermeer rekening gehouden met de omstandigheden opgenomen in de vaststelling, herhaling en het verweer. De beslissing wordt per aangetekende brief overgemaakt aan de overtreder. Indien er een boete wordt opgelegd zal er ook reeds een verzoek tot betalen meegestuurd worden.

  5. De provinciaal sanctionerend ambtenaar beschikt ook over de mogelijkheid om een bemiddeling of gemeenschapsdienst als alternatief voor de boete voor te stellen.

  6. Indien de overtreder niet akkoord is met de beslissing van de provinciaal sanctionerend ambtenaar kan hij in beroep gaan bij de bevoegde rechtbank.


Contactgegevens

Provinciaal Sanctionerend Ambtenaar
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 23 81 96
E-mail: gas@limburg.be 

Provincie Limburg is ook social